ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
7

Назив административног поступка : Утврђивање права на накнаду одликованим борцима

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Радован Вуковић, Виши стручни сарадник за права из области БИЗ
Тел: 053/431-440
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Примање годишње новчане накнаде
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку; Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
ЈМБГ
Адреса
Контакт телефон
Категорија (ППБ, РВИ, ДБ), број рјешења

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаМУП РСКопија 
Овјерена фотокопија одликовањаПредсједник Републике СрпскеОвjерена копија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева