ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
6

Назив административног поступка : Утврђивање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатка за његу и помоћ

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Радован Вуковић, Виши стручни сарадник за права из области БИЗ
Тел: 053/431-440
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Утврђивање својства војног инвалида и признавање права на новчана примања.Остваривање законом прописаних права
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку; Закон о правима бораца, РВИ и ППБ; Правилник о утврђивању војног инвалидитета; Листа процената војног инвалидитета
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подноситеља захтјева
ЈМБГ
Адреса
Контакт телефон

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Увјерење о рањавању или болестиВојна поштаОригинал и копија 
Увјерење о учешћу у ратуОдјељење за војну евиденцијуОригинал и копија 
Налази у вријеме настанка рањавања и болестиЗдравствена установаКопија 
Нови налази о последицама рањавања или болестиНижа (Виша)војно љекарска комисијаОригинал 
Налаз и мишљење љекарске комисијеПрвостепена љекарска комисијаОвjерена копија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева