ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
4

Назив административног поступка : Једнократна новчана помоћ породицама погинулих бораца, војним инвалидима и демобилисаним борцима

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Жељко Јовановић, Стручни сарадник за административно - техничке послове
Тел: 053/431-334
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Додјела једнократне помоћи борачким категоријама
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Закључак Народне Скупштине РС, Одлука о допунским правима бораца, војних инвалида и ППБ
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
Категорија (ППБ, РВИ, ДБ)
Адреса становања
ЈМБГ
Телефон,телефакс,е-маил
Број текућег рачуна и назив банке
Власник текућег рачуна
Сврха тражене помоћи
Износ тражене помоћи
Број чланова домаћинства
Укупни приходи домаћинства

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Изјава о заједничком домаћинствуОдјељење за општу управу са службом за правну помоћОригинал 
Докази о висини примања за чланове домаћинства који имају примањаПослодавац, Фонд ПИОКопија 
Увјерење завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинстваЗавод за запошљавањеКопија 
Увјерење школе да је дијете редовно уписало текућу школску годину (за накнаду трошкова превоза, уџбеника и екскурзије)ШколаОригинал 
Мјесечна карта (за накнаду трошкова превоза)ПревозникКопија 
Фискални рачуни (за накнаду трошкова лијечења и уџбеника)Давалац услугеОригинал 
Друга документација којом се доказује радни статус чланова домаћинства (увјерења факултета, Рјешење Центра за социјални рад и сл.)Надлежна установаКопија 
Здрвствени картонПородични љекарКопија 
Извод из МКУ (за накнаду трошкова сахране)Одјељење за општу управу са службом за правну помоћКопија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) До извршења одлуке
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева