ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
20

Назив административног поступка : Увјерење о ангажовању и времену проведеном на радној обавези у рату, у једниницама радне обавезе у рату, у цивилној заштити и служби осматрања и обавјештавања у рату

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Велибор Бугариновић, Стручни сарадник за евиденцију лица која су регулисала војну обавезу
Тел: 053/431-984
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Издавање увјерења о ангажовању на радној обавези, цивилној заштити, курирској служби и јединицама радне обавезе а у сврху доказивања статуса и остваривања законом признатих права
Правни основ административног поступка Закон о престанку важења закона о одбрани Републике Српске; Упутство о преношењу евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу; Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу,тачка 11.(сл.гласник Р.С број 105/06)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Телефон,телефакс,е-маил
ЈМБГ

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаМУП РСНа увид 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење Захтјев се подноси писменим путем
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева