ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
18

Назив административног поступка : Утврђивање права на породичну цивилну инвалиднину после смрти корисника цивилне личне инвалиднине

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Радован Вуковић, Виши стручни сарадник за права из области БИЗ
Тел: 053/431-440
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Утврђивање и остваривање права на новчано примање за члана породице након смрти цивилне жртве рата
Правни основ административног поступка Закон о заштити цивилних жртава рата
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Телефон,телефакс,е-маил
ЈМБГ

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из МКРОдјељење за општу управу са службом за правну помоћКопија 
Извод из МКВОдјељење за општу управу са службом за правну помоћКопија 
Извод из МКУОдјељење за општу управу са службом за правну помоћКопија 
Потврда о школовању дјеце (ако их има)Образовна институцијаОригинал овjерена копија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева