ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
163

Назив административног поступка : Уутврђивање статуса цивилне жртве рата и права на личну цивилну инвалиднину

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Радован Вуковић, Виши стручни сарадник за права из области БИЗ
Тел: 053/431-440
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Оствариванје права на новчано примање по основу оштећења у рату
Правни основ административног поступка Закон о заштити цивилних жртава рата
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име(име оца) презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Телефон,телефакс,е-маил
ЈМБГ
Статус

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Увјерење о околностима рањавањаУправа цивилне заштитеОригинал овjерена копија 
Медицински налази из времена рањавањаЗдравствена установаКопија 
Нови медицински налази о посљедицама рањавањаЗдравствена установаКопија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева