ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
161

Назив административног поступка : Једнократна новчана помоћ

Већа организациона јединица Кабинет начелника општине
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Послови општинског начелника
Контакт подаци надлежног службеника
Милан Миличевић, Начелник општине
Тел: 053/411-502
E-mail: nacelnikopstine@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Остваривање једнократне новчане помоћи и помоћ социјално угроженим лицима за различите потребе
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи, Правилник о начину и поступку одобравања и исплате једнократне новчане помоћи из буџета општине Теслић
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Телефон,телефакс,e-маил
Мјесто-општина

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Лична картаМУП РСКопија 
Текући рачунБанкаКопија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 7
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно односно до момента реализације помоћи
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева