ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
15

Назив административног поступка : Утврђивање права на накнаду породицама погинулих одликованих бораца

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Радован Вуковић, Виши стручни сарадник за права из области БИЗ
Тел: 053/431-440
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Утврђивање права на накнаду и добијање годишње новчане накнаде
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку; Закон о правима бораца, РВИ и ППБ
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
ЈМБГ
Телефон,телефакс,е-маил
Статус

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Овјерена фотокопија одликовањаПредсједник Републике СрпскеОвjерена копија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева