ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
12

Назив административног поступка : Признавање права на здравствену заштиту

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Жељко Јовановић, Стручни сарадник за административно - техничке послове
Тел: 053/431-334
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Признавање права на здравствену заштиту борачким категоријама
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку; Закон о правима бораца, РВИ и ППБ
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Категорија (ППБ, РВИ, ДБ)
Телефон,телефакс,е-маил
ЈМБГ

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Фотокопија личне картеМУП РСКопија 
Увјерење да није осигуран ни по једном основуФонд здравственог осигурањаОригинал 
Увјерење завода за запошљавање уколико је привремено изгубљено право на ЗЗ као незапослено лицеЗавод за запошљавањеКопија 
Извод из МКВ (за осигуравање супружника)Матична службаКопија 
Извод из МКР (за осигуравање малољетне дјеце)Матична службаКопија 
Изјава о заједничком домаћинству (уколико се осигуравају и други чланови домаћинства)Одјељење за општу управу са службом за правну помоћОригинал 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно или до евентуалне измјене статуса
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева