ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
10

Назив административног поступка : Утврђивање статуса члана породице погинулог борца без права на породичну инвалиднину

Већа организациона јединица Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Радован Вуковић, Виши стручни сарадник за права из области БИЗ
Тел: 053/431-440
E-mail: nacelnikboracke@opstinateslic.com
Сврха административног поступка Утврђивање статуса члана породице погинулог борца и остваривање одређених права
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку; Закон о правима бораца, РВИ и ППБ
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Телефон,телефакс,е-маил
ЈМБГ

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Извод из МКУ (за погинулог)Одјељење за општу управу са службом за правну помоћОригинал овjерена копија 
Извод из МКРОдјељење за општу управу са службом за правну помоћОригинал овjерена копија 
Извод из МКВОдјељење за општу управу са службом за правну помоћОригинал овjерена копија 
Кућна листаОдјељење за општу управу са службом за правну помоћОригинал 
Увјерење о погибији борцаНадлежна војна поштаОригинал овjерена копија 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева