ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАШифра
1

Назив административног поступка : Приступ информацијама

Већа организациона јединица Кабинет начелника општине
Мања организациона јединица
Дјелатност(и) Послови општинског начелника ; Стамбени послови и повратак; Развој,Предузетништво и друштвене дјелатности ; Простор. уређење,урбанизам и заштита околиша; Комунални послови,изградња и послови МЗ; Буџет и финансије; Геодетски и имовинско-правни послови; Општа управа и заједнички послови; Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита; Инспекцијски послови
Контакт подаци надлежног службеника
Младен Маркочевић, ССС за односе с јавношћу, информисање и приступ информацијама
Тел: 053/411-524
E-mail: informisanje@teslic.ba
Сврха административног поступка Ова процедура омогућава приступ свим информацијама које се налазе у посједу општинске управе сем у изузецима прописаних ЗОСПИ-јем.
Правни основ административног поступка Закон о слободи приступа информацијама РС, Закон о слободи приступа информацијама БиХ;Водич за приступ информацијама у Административној служби општине Теслић и Индекс регистар информација
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнадеИзнос таксе / накнаде (KM)Број рачуна за уплатуПозив на број
Нема таксе   

Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име (име оца) презиме подноситеља захтјева
Адреса
Телефон, телефакс, е - маил
Број ЛК

Документација
ДокументНазив институције која издаје документФорма доставеКоментар
Не тражи се додатна документација приликом подношења захтјева НЕПОПУЊЕНО 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење Преглед примљених предмета, аката и приложене документације и евентуално упућивање позива за отклањање уочених недостатака ради даљег поступања по захтјеву – најкасније у року од 3 дана од дана пријема у надлежној организационој јединици.
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Неограничено
Преузимање обрасца захтева Преузимање обрасца захтева