ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Шифра (*) Назив (*)  
1 Приступ информацијама Погледај
10 Утврђивање статуса члана породице погинулог борца без права на породичну инвалиднину Погледај
100 Одобрење за рад туристичке дјелатности Погледај
101 Одобрење за обављање занатске дјелатности - физичка лица Погледај
102 Одобрење за обављање сличне занатској дјелатности-физичка лица Погледај
103 Одобрење за обављање јавног превоза ствари Погледај
104 Одобрење за обављање јавног превоза лица (такси превоз) Погледај
105 Одобрење за обављање јавног превоза лица (аутобусом) Погледај
106 Одобрење за обављање дјелатности ауто школа-физичка лица Погледај
107 Oдобрење за обављање домаће радиности Погледај
108 Одобрење за промјену статуса предузетника О/Д, Д/О, Д/Д Погледај
109 Одобрење за припремне радње за обављање предузетничке дјелатности - физичка лица Погледај
11 Утврђивање статуса члана породице умрлог војног инвалида и признавање права на породичну инвалиднину по основу умрлог војног инвалида Погледај
110 Одобрење за усклађивање пословања-физичка лица Погледај
111 Промјена пословног сједишта - физичка лица Погледај
113 Промјена пословног имена - физичка лица Погледај
115 Промјена личних података предузетника (презиме, адреса и сл.) Погледај
116 Привремени престанак обављања дјелатности - физичка лица Погледај
118 Трајни престанак обављања дјелатности - физичка лица Погледај
12 Признавање права на здравствену заштиту Погледај
12345678