ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕГИСТРА АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКАРесетуј претрагу 

Управа Организациона јединица Шифра Назив  
Кабинет начелника општине 1 Приступ информацијама Погледај
161 Једнократна новчана помоћ Погледај
Одјељење за борачко инвалидску заштиту 163 Уутврђивање статуса цивилне жртве рата и права на личну цивилну инвалиднину Погледај
6 Утврђивање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатка за његу и помоћ Погледај
4 Једнократна новчана помоћ породицама погинулих бораца, војним инвалидима и демобилисаним борцима Погледај
7 Утврђивање права на накнаду одликованим борцима Погледај
9 Утврђивање статуса члана породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину Погледај
10 Утврђивање статуса члана породице погинулог борца без права на породичну инвалиднину Погледај
12 Признавање права на здравствену заштиту Погледај
13 Утврђивање права на бањско - климатско лијечење Погледај
14 Утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију Погледај
11 Утврђивање статуса члана породице умрлог војног инвалида и признавање права на породичну инвалиднину по основу умрлог војног инвалида Погледај
15 Утврђивање права на накнаду породицама погинулих одликованих бораца Погледај
16 Утврђивање права на борачки додатак Погледај
17 Утврђивање статуса члана породице цивилне жртве рата и права на породичну цивилну инвалиднину Погледај
18 Утврђивање права на породичну цивилну инвалиднину после смрти корисника цивилне личне инвалиднине Погледај
19 Увјерење о дуж.учешћа у рату у оружаним сн. СФРЈ, у оруж. снагама РС, односно у јединицама МУП-а РС ради утврђивања својства борца,одр. катег. и остала права бораца везано за учеш. рат. дејствима Погледај
20 Увјерење о ангажовању и времену проведеном на радној обавези у рату, у једниницама радне обавезе у рату, у цивилној заштити и служби осматрања и обавјештавања у рату Погледај
21 Увјерење о служењу војног рока, односно о регулисању војне обавезе Погледај
22 Пријава војних обвезника у војну евиденцију Погледај
12345678